Mjesečni paket 4 dolaska / 1x tjedno /kombinacija tretmana

Mjesečni paket 4 dolaska / 1x tjedno / kombinacija tretmana

Kombinacijom tretmana u ovom paketu želimo potaknuti ponajprije detoxikaciju tijela koja je prijeko potrebna da bismo upoće potakli tijelo na početak riješavanja zatečenog stanja.
Cijena paketa ovisi o tretmanima koje kombiniramo unutar paketa i vremenu unutar jednog dolaska.